Brække Eiendom ble etablert som et forvaltningsselskap i 2005 med formål om å forvalte og ivareta eiendommer for familieselskapet Brække Holding.

Historien til Brække Eiendom strekker seg tilbake til tidlig på nittitallet da Stein Erik Brække solgte sin produksjonsbedrift og investerte i sin første eiendom – Guldlisten 20 i Drammen. Frem til 2005 ble det foretatt flere eiendomsinvesteringer og med ca. 30.000 kvm i porteføljen meldte behovet seg for å sette driften i system.

Eiendomsselskapet er i dag organisert som to selskap under Brække Eiendom. Et forvaltningsselskap med fokus på daglig drift av selskapets mange næringseiendommer og et eiendomsselskap med fokus på utvikling av selskapets eiendomsportefølje.

Christoffer Løvdal leder forvaltningsselskapet som tilbyr forretningsførsel, teknisk forvaltning, utleie, reforhandling, leietakeroppfølging, prosjekt- og vaktmestertjenester. Kristoffer Brække leder utviklingsselskapet som ble opprettet vinteren 2018.

Det overordnede målet for Brække Eiendom er å bli ledende innen eiendoms- og næringsutvikling i Drammensregionen, og samtidig være den foretrukne eiendomsforvalter og utleier i regionen.

FORVALTNING

CHRISTOFFER LØVDAL
Daglig leder

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 481 56 616

Jens-Petter Frøiland
Eiendomssjef

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 900 59 349

Christina Henrud-Schou
forvalter

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 453 94 343

Steinar Winge Hansen
Driftsleder

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 960 43 134

Marianne Due Sørum
Eiendomskoordinator

Telefon: 32 81 66 00

Roger Berthelsen
Driftsansvarlig

Telefon: 32 81 66 00

Jacek Palichleb
Driftsansvarlig

Telefon: 32 81 66 00

Robert Grzybczyk
Driftsansvarlig

Telefon: 32 81 66 00

LASSE DAHL
Driftansvarlig

Telefon: 32 81 66 00

Prosjekt og vedlikehold

Dag Ivar Trogstad-Finsrud
Håndverker

Telefon: 32 81 66 00

Klaus Juel Libergren
Håndverker

Telefon: 32 81 66 00

Utvikling

Kristoffer Brække

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 932 67 999