Brække Eiendom ble etablert som et forvaltningsselskap i 2005 med formål å forvalte og ivareta eiendommer for familieselskapet Brække Holding.

Historien til Brække Eiendom strekker seg tilbake til tidlig på nittitallet da Stein Erik Brække solgte sin produksjonsbedrift og investerte i sin første eiendom – Guldlisten 20 i Drammen. Frem til 2005 ble det foretatt flere eiendomsinvesteringer og med ca 30.000 kvm i porteføljen meldte behovet seg for å sette driften i system.

Selskapet er i dag et rendyrket forvaltningsselskap for næringseiendom som tilbyr forretningsførsel, teknisk forvaltning, utleie, reforhandling, leietakeroppfølging, prosjekt- og vaktmester-tjenester.

Vårt overordnede mål er å tilby et konkurransedyktig produkt til våre kunder, som i dag består av eiendomsselskaper hel- eller deleid av Brække Holding.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle selskapet, slik at eiendommene vi forvalter skal være attraktive for både eksisterende og potensielle leietakere.

Kristoffer Brække
Daglig leder

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 932 67 999

Jens-Petter Frøiland
Forvalter

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 900 59 349

Christina Henrud-Schou
Eiendomskoordinator

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 453 94 343

Steinar Winge Hansen
Driftsleder

Telefon: 32 81 66 00
Mobil: 960 43 134

Roger Berthelsen
Driftsansvarlig

Telefon: 32 81 66 00

Robert Grzybczyk
Driftsansvarlig

Telefon: 32 81 66 00

Jacek Palichleb
Driftsansvarlig

Telefon: 32 81 66 00