Kombinasjonseiendom med hovedvekt av lager- og kontorarealer 

Totaltareal: 4200

Eiendommen ligger i Bjellandåsen, i Tønsberg. En kort kjøretur fra av/påkjøring til E18 og Tønsberg sentrum.

Huser i dag CreoNordic og Relacom. 

For mer informasjon ta kontakt med Jens Petter Frøiland, mobil: 900 59 349 eller send inn skjema:
Bjellandveien 26