Et av våre nyeste bygg, ferdigstilt i 2015. Huser blandt annet Toyota Trucks og Al Tech.

Totaltareal: ca 1050 kvm

Eiendommen ligger i et velatablet næringsområde i Lier, inntil RV-23, 2 minutter fra E-18. Ringeriksveien er hovedforbindelsen mellom E-18 og Oslofjordtunnelen.

For mer informasjon ta kontakt med Jens Petter Frøiland, mobil: 900 59 349 eller send inn skjema:
Lier, Ringeriksveien 20 – Sidebygg