Eiendommen består av kontor-, lager- og produksjonslokaler.

Totaltareal: ca 10 900 kvm

Eiendom med god profilering mot Ringeriksveien, svært kort avtand til påkjøring e18.

For mer informasjon ta kontakt med Jens Petter Frøiland, mobil: 900 59 349 eller send inn skjema:
Ringeriksveien 16, Lierstranda