Arealeffektive lagerlokaler til leie nært E18

U.etg: 726 kvm

Kjøreporter og enkel adkomst.

Eiendom med god profilering mot Ringeriksveien, svært kort avtand til påkjøring e18.

For mer informasjon ta kontakt med Jens Petter Frøiland, mobil: 900 59 349 eller send inn skjema:
Ringeriksveien 16, Lier