Oppussing og påbygging av eksisterende bygg – Tangen Næringspark, prosjektstart november 2012. Ferdigstilt juli 2013.

Velkjente Tangen Næringspark skal renoveres i forbindelse forlengelse av eksisterende avtale med Holship. Lokalene vil bli tilpasset og oppgradert etter leietakerens behov og ønske. I tillegg til oppussing av eksisterende bygg vil bygget utvides med ca 4000 kvm. Oppgraderingen og påbyggingen har byggestart november 2012.

Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til 1. juli 2013

For mer informasjon ta kontakt med Kristoffer Brække, mobil: 932 67 999 eller send inn skjema:
Tangen Næringspark, Drammen