Utbygging for Thanke AS.

Prosjektet ble ferdigstilt September 2019. Thanke sine lokaler er utvidet med totalt 1500 kvm.

Ringeriksveien ligger i et veletablert næringsområde i Lier, inntil RV-23, og kun 2 minutter fra E-18. Ringeriksveien er hoved forbindelsen mellom E-18 og Oslofjordtunnelen.

Høres dette interessant ut for din bedrift? 

Ta gjerne kontakt med Kristoffer Brække, mobil: 932 67 999 eller send inn skjema::
Ringeriksveien 16,  Lier