Hils på vår nyopprettede prosjekt- og vedlikeholdsavdeling

Avdelingen består av Dag Ivar og Klaus, begge med lang erfaring som håndverkere.

Dette er to blide gutter som har glidd rett inn i gjengen vår. De vil ha hovedfokus på prosjekt og vedlikehold av våre bygg.

Vi føler oss heldig som har forsterket staben med enda flere fine folk!