Ny daglig leder på plass

Fra venstre: Lasse Dahl (driftsansvarlig) Jens-Petter Frøiland (eiendomssjef) Christina Henrud-Schou (eiendomskoordinator) Christoffer Løvdal (daglig leder) Jacek Palichleb (driftsansvarlig) Robert Grzybczyk (driftsansvarlig)og Steinar Winge Hansen (driftsleder). Roger Berthelsen (driftsansvarlig) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

– Vi tar grep for å kunne følge opp leietakerne våre enda bedre.

Brække Eiendom har ansatt drammenseren Christoffer Løvdal (34) til å lede forvaltningsselskapet. – Jeg gleder meg til å ta fatt på spennende oppgaver i et selskap som satser stort i egen by. Sammen skal vi sørge for å yte den beste servicen overfor våre leietagere slik at vi blir den foretrukne eiendomsforvalteren i byen, sier han.

Løvdal har de siste årene jobbet som eiendomssjef for Norgesgruppen Eiendom AS i Oslo hvor han har hatt ansvaret for en større eiendomsportefølje. Nå er drammenspatrioten, som er bosatt på Åssiden, glad for å ha funnet en spennende jobbutfordring i egen by.

– Brække Eiendom er et offensivt og fremoverlent eiendomsselskap med klare ambisjoner for fremtiden, så da denne muligheten kom var jeg ikke i tvil om hva jeg skulle gjøre. Jeg har fått god og relevant erfaring fra et stort konsern som Norgesgruppen, og jeg gleder meg nå til å bruke kompetansen jeg har opparbeidet meg til å lede forvaltningsselskapet i Brække Eiendom. Med sin sentrale plassering er Drammen en svært spennende by med tanke på utvikling og drift av næringseiendom, sier han.

Omstrukturering – et fremtidsrettet grep
Det er Kristoffer Brække som frem til nyansettelsen har ledet både den daglige forvaltningen og satsingen på eiendomsutvikling i Brække Eiendom. For å kunne sørge for fortsatt vekst i selskapet, så han at det var nødvendig å gjøre noen grep i måten selskapet organiserer seg.

– Vi ønsker å bli ledende innen eiendomsutvikling i Drammensregionen, og samtidig være den foretrukne eiendomsforvalter og utleier i regionen vår. For å nå dette målet, og for å kunne fortsette å være konkurransedyktige i en bransje som er i sterk vekst, var det riktig og gjøre noen grep. Vi deler oss derfor slik at Løvdal får ansvaret for forvaltningsselskapet og den daglige driften der, mens jeg skal lede utviklingsselskapet med fokus på videre utvikling av vår eiendomsportefølje, sier Brække.

Brække Eiendom har stor tro på næringsvekst i Drammen og rigger seg med dette for fremtiden.

– Vi ønsker å kjøpe flere næringseiendommer som vi kan utvikle. For å kunne gjøre dette i dagens konkurransesituasjon, må vi har mer tid tilgjengelig, og derfor deler vi oss nå i to selskaper under Brække Eiendom.

Brække er ikke i tvil om at Løvdal er rette mann for å sørge for at Brække Eiendom fortsetter å være et velfungerende og moderne forvaltningsselskap, og han er derfor svært fornøyd med å ha fått Løvdal med på laget.

– Han er rette mann for oss både med tanke på hans kompetanse og hvordan han er som person. Han blir vårt ansikt utad, og den personen i ledelsen leietagerne våre vil forholde seg til, i tillegg til de andre på driftsavdelingen. Det er også et stort pluss at han er drammenser og kjenner byen godt.

Christoffer Løvdal vil jobbe tett med eiendomssjefen i Brække Eiendom, Jens Petter Frøiland, når de nå skal sørge for at kundene/leietakerne i byggene de forvalter blir ivaretatt på best mulig måte. – Vi skal jobbe i tospann og gjøre hverandre gode. Ved å skape attraktive og velfungerende næringseiendommer i Drammen, håper vi at stadig flere spennende bedrifter ønsker å etablere seg i byen vår.