For mer informasjon ta kontakt med Brække Utvikling, Kristoffer Brække, mobil: 932 67 999