Nyttig info


For hjelp av vår driftsavdeling kan vi kontaktes på tlf: 32 81 66 00 eller info(at)brekke-eiendom.no.

Innflytting/Overtakelse

Ved innflytting i nye lokaler vil en representant fra Brække Eiendom AS møte deg i lokalene for overrekkelse av nøkkel samt gjennomgang av lokalene og det tekniske anlegget. Det er viktig for oss at våre nye leietakere er godt informert om sine nye lokaler og de sikkerhetsregler som finnes med hensyn til brannvern og HMS.

Nøkkelbestilling

Ved behov for ekstra nøkler kan dette bestilles ved å kontakte oss på info(at)brekke-eiendom.no.

Avfall

Eiendommene har felles avfallscontainere som skal benyttes til kontoravfall. Containerene blir tømt med jevne mellomrom. Om det skulle vise seg at containere blir fulle før ordinær tømming, så ta kontakt med Brække Eiendom på info(at)brekke-eiendom.no.

Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietager selv besørge fjernet for egen regning. Plassering av ekstra søppelcontainer skjer i samarbeid med oss.

Drift

Utleier er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av eiendommen. Brække Eiendom har tre heltidsansatte driftsansvarlige som daglig besøker våre eiendommer for å opprettholde standarden og bistå ved eventuelle utfordringer.

For flere detaljer om leieforhold og drift – vennligst ta kontakt.

Parkering

Vi har et samarbeid med Security Park AS når det gjelder oppfølgningen av parkeringen på eiendommene våre. For sletting av feilutleverte parkeringsavgifter til leietakere eller deres kunder.

Ta kontakt med administrasjonen, tlf. 32 81 66 00 eller info(at)brekke-eiendom.no.

Oppussing og ombygging

Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler er fult mulig og Brække Eiendom er fleksible i forhold til planløsninger og tilpasninger til våre leietakere. I samarbeid med våre samarbeidspartnere og vår Driftavdeling kan vi raskt og effektivt bistå med tilpasninger, oppgraderinger og forandring av planløsninger.

Utflytting/tilbakelevering

Før utflytting vil en felles befaring mellom leietager og utleier finne sted for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering.

Ved tilbakelevering vil en representant fra Brække Eiendom AS møte leietaker for overlevering. Leietager skal ved fraflytting tilbakelevere lokalene ryddige, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand.

Brannvern

Eier av brannobjektet skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand. Eier har utarbeidet teknisk dokumentasjon, og påser at det jevnlig blir foretatt kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner og utstyr – det tenkes spesielt på brannteknisk utstyr. Eier arrangerer jevnlig brannøvelser eller kurs på de eiendommene dette kreves.

Bruker har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter bedriften er underlagt på brannområdet følges opp. Bedriften har i samarbeid med eier utpekt en brannvernleder. Bedriften har utviklet ordensregler og instrukser for alle funksjoner. Medarbeidere melder ifra til daglig leder og brannvernleder om saker som vedrører brannsikkerheten.

Vi anbefaler på det sterkeste at kjøkkenmaskiner, som f.eks kaffetrakter, utstyres med tidsbryter slik at den automatisk slår seg av etter en gitt tidsperiode. Ladere (f.eks. mobil lader) som ikke er i bruk skal ikke stå tilkoblet i stikkontakten.

Nødsituasjoner

Ved eventuelle situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp eller assistanse, som ved vannlekkasjer, strømstans eller andre forhold, så ring oss på 32 81 66 00.

Etter kontortid er det bemannet en nødtelefon/ vakttelefon som kan nåes ved å taste 1 fra hovednummeret.