Velkommen PoliNor!

Vår leietaker gjennom 10 år, PoliNor AS, flytter i disse dager fra sine lokaler i Arboalleen og til Knud Schartumsg. 7.

Vi håper dere blir fornøyd med deres nye lokaler hos oss og gleder oss til samarbeidet videre.

Ta en titt på hva PoliNor tilbyr av trykksaker og kampanjemateriell.