Vi bygger for Thanke!

Vi er godt i gang med utbyggingen av nytt moderne høytlager for Thanke AS.

Prosjektet ferdigstilles allerede i løpet av September. Thanke sine lokaler vil da være utvidet med totalt 1500 kvm!

Ringeriksveien ligger i et veletablert næringsområde i Lier, inntil RV-23, og kun 2 minutter fra E-18. Ringeriksveien er hoved forbindelsen mellom E-18 og Oslofjordtunnelen.

Vil du ha mer info om våre prosjekter? 

Ta gjerne kontakt med Kristoffer Brække, mobil: 932 67 999

Ringeriksveien 16,  Lier