Brække Eiendom AS, kontor

Om oss

Vår filosofi er å tilrettelegge hverdagen for våre leietakere, slik at de kan ha full fokus på egen virksomhet.

Brække Eiendom

Brække Eiendom består i dag av flere selskap med ulik spisskompetanse innenfor vårt forretningsområde. Vårt mål er til enhver tid å kunne levere best mulig produkt og tjenester til våre leietakere.

Selskapet eier, gjennom våre hel- og deleide investeringsselskap, 200.000 kvadratmeter eiendom, med tillegg av 20.000 kvadratmeter som er under utvikling. Hovedaktiviteten vår ligger i vårt forvaltnings- og utviklingsselskap hvor det i dag er 14 ansatte.

Våre investeringer blir fulgt opp av forvaltningsselskapet hvor vi har tre dyktige eiendomsforvaltere. Driftsavdelingen følger opp våre eiendommer og leietakere daglig, og utviklingsselskapet jobber til enhver tid med å foredle og utvikle vår eiendomsportefølje. I tillegg har utviklingsselskapet ansvar for å vurdere og gjennomføre nye investeringer.

Fleksibilitet i leieforholdet

For å kunne identifisere og møte kundens behov fortløpende har vi et mål om at de skal møte de samme menneskene gjennom hele kundeforholdet.

Ved endrede behov i leieperioden finner vi som regel gode alternative løsninger i vår eiendomsportefølje. Dette gir kunden fleksibilitet og sikrer gode langsiktige leieforhold.

Vår visjon

Vårt overordnede mål er å bli en ledende aktør innen eiendomsutvikling, og samtidig være den foretrukne eiendomsforvalter og utleier i regionen. Vi skal oppnå dette ved å være nær kundene våre, og tilby et bredt spekter av tjenester innen vårt fag og forretningsområde.

Nedre Storgate 3, Werringgården, næringseiendom, Brække Eiendom
Miljø og bærekraft

Vi har som mål å drifte alle våre bygg mest mulig miljøvennlig og effektivt.

I 2020 har vi igangsatt gjennomgang av hele porteføljen for å identifisere tiltak som kan redusere energiforbruket. Dette gir oss en miljømessig gevinst, samtidig som det sikrer lavere driftskostnader for leietakerne våre.