Fullførte prosjekter

Oppussing og påbygging av Tangen Næringspark

Prosjektstart november 2012, ferdigstilt juli 2013

Velkjente Tangen Næringspark skal renoveres i forbindelse forlengelse av eksisterende avtale med Holship. Lokalene vil bli tilpasset og oppgradert etter leietakerens behov og ønske. I tillegg til oppussing av eksisterende bygg vil bygget utvides med ca 4000 kvadratmeter. Oppgraderingen og påbyggingen hadde byggestart november 2012, og ble ferdigstilt juli 2013.

Flere nyheter
Flow
Nyheter

Nytt tilskudd på vakre Gyldenløve Brygge

Vår nyeste leietaker på vakre Gyldenløve Brygge finner man i 3.etg, nemlig Flow-Yoga Pilates Movement