Nyttig informasjon

For leietakere

For hjelp av vår driftsavdeling kan vi kontaktes på tlf: 32 81 66 00 eller info@brekke-eiendom.no.

Bistand utenfor kontortid?

I nødssituasjoner eller ved behov for kontakt utenom vår kontortid ring vår vakttelefon 916 20 362.

 • Avfall

  Eiendommene har felles avfallscontainere som skal benyttes til kontoravfall. Containerene blir tømt med jevne mellomrom. Dersom det skulle vise seg at containere blir fulle før ordinær tømming, vennligst ta kontakt med Brække Eiendom på info@brekke-eiendom.no.

  Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietager selv besørge fjernet for egen regning. Plassering av ekstra søppelcontainer skjer i samarbeid med oss.

 • Brannvern

  Eier av brannobjektet skal påse at bygget til enhver tid er i forsvarlig teknisk stand. Eier har utarbeidet teknisk dokumentasjon, og påser at det jevnlig blir foretatt kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner og utstyr – det tenkes spesielt på brannteknisk utstyr. Eier arrangerer jevnlig brannøvelser eller kurs på de eiendommene dette kreves.

  Bruker har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter bedriften er underlagt på brannområdet følges opp. Bedriften har i samarbeid med eier utpekt en brannvernleder. Bedriften har utviklet ordensregler og instrukser for alle funksjoner. Medarbeidere melder ifra til daglig leder og brannvernleder om saker som vedrører brannsikkerheten.

  Vi anbefaler på det sterkeste at kjøkkenmaskiner, som for eksempel kaffetrakter, utstyres med tidsbryter slik at den automatisk slår seg av etter en gitt tidsperiode. Ladere (mobillader, pc-lader) som ikke er i bruk skal ikke stå tilkoblet i stikkontakten.

 • Nøkkelbestilling

  Ved behov for ekstra nøkler kan dette bestilles ved å kontakte oss på info@brekke-eiendom.no.

 • Innflytting/Overtakelse

  Ved innflytting i nye lokaler vil en representant fra Brække Eiendom møte deg i lokalene for overrekkelse av nøkkel, samt gjennomgang av lokalene og det tekniske anlegget. Det er viktig for oss at våre nye leietakere er godt informert om sine nye lokaler og de sikkerhetsregler som finnes med hensyn til brannvern og HMS.

 • Drift

  Utleier er ansvarlig for daglig drift og vedlikehold av eiendommen. I tillegg til vår driftsleder har vi fire heltidsansatte driftsansvarlige, som daglig besøker våre eiendommer for å opprettholde standarden og bistå ved eventuelle utfordringer.

  For flere detaljer om leieforhold og drift – vennligst ta kontakt med oss på tlf. 32 81 66 00 eller e-post: info@brekke-eiendom.no.

 • Parkering

  Vi har et samarbeid med Security Park når det gjelder oppfølgingen av parkeringen på eiendommene våre. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt:

  Telefon: 32 81 66 00
  E-post: info@brekke-eiendom.no.

 • Oppussing og ombygging

  Innredning, ominnredning eller noen form for forandring i, eller av, de leide lokaler er fullt mulig og Brække Eiendom er fleksible i forbindelse med planløsninger og tilpasninger til våre leietakere. I samarbeid med våre samarbeidspartnere og vår driftsavdeling kan vi raskt og effektivt bistå med tilpasninger, oppgraderinger og forandring av planløsninger.

 • Utflytting/tilbakelevering

  Før utflytting vil en felles befaring mellom leietager og utleier finne sted for å fastlegge eventuelt nødvendige arbeider for å bringe lokalene i den stand de skal være ved tilbakelevering.

  Ved tilbakelevering vil en representant fra Brække Eiendom møte leietaker for overlevering. Leietager skal ved fraflytting tilbakelevere lokalene ryddige, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand.

 • Nødsituasjoner

  Ved eventuelle situasjoner med behov for øyeblikkelig hjelp eller assistanse, som ved vannlekkasjer, strømstans eller andre forhold, så ring oss på 32 81 66 00.

  Etter kontortid er det bemannet en nødtelefon/ vakttelefon 916 20 362.

Bilde av ansatt, Brække Eiendom, Jens-Petter Frøiland
Har du andre spørsmål?

Jens-Petter Frøiland

Eiendomssjef jp@brekke-eiendom.no 900 59 349