Investeringer

Vi jobber for å bli ledende innen eiendoms- og næringsutvikling i de regionene vi opererer i.

Vi jobber for å bli ledende innen eiendomsutvikling og forvaltning i våre regioner


Morselskap

Brække Holding

Brække Holding er morselskapet og eies av Pia Christin Brække Lislerud og Kristoffer Brække.
Selskapet investerer hovedsakelig i næringseiendom i Drammen og Vestfold gjennom ulike investeringsselskap.

Dette er vår kjernevirksomhet og investeringsstrategi.

Brække Holding har også investeringer i boligutvikling i Norge og Spania gjennom vårt eierskap i Oak Estates SL.

50% Eierandel

Trebo

selskapets logo
20% Eierandel

Frame Arkitektur

selskapets logo
100% Eierandel

Brække Eiendom Forvaltning

selskapets logo
100% Eierandel

Brække Holding

Investering i næringseiendom.
40% Eierandel

BGM Eiendom

Investering i næringseiendom.
50% Eierandel

Brække Melbye Holding

Investering i næringseiendom.
18% Eierandel

Realkapital 5

50% Eierandel

Oak Estates

Investering i eiendom i Spania.
selskapets logo