Organisasjon

Vi tror og satser på kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden.

Selskapene

Morselskap

Brække Holding

Eiendomsselskapet Brække Eiendom er i dag organisert under morselskapet Brække Holding, som er eid av Pia Christin Brække Lislerud og Kristoffer Brække.

Foruten direkte investeringer i eiendom har vi ønsket å utvikle og satse på verdikjeden som er tilknyttet utvikling og forvaltning av næringseiendom.

Konsernet består derfor i dag av flere selskaper som skal bidra til å kunne gi vår kjernevirksomhet (investering i eiendom) synergier i form av tett tilknytning til kompetanse innenfor flere fagfelt, som er direkte tilknyttet eiendomsforvaltning og utvikling.