Organisasjon

Vi tror og satser på kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden.

Tverfaglig samarbeid

Vi har bred kompetanse og tett dialog med våre leietakere for å gi kunden et totalprodukt

Ved å være et konsern med en variert eiendomsmasse, dyktige arkitekter, entreprenører, interiørarkitekter, driftspersonell og eiendomsutviklere kan vi gi våre leietakere et totalprodukt i dag, og i fremtiden. Så kan du som leietaker ha fokus på egen virksomhet.

Morselskap

Brække Holding

Eiendomsselskapet Brække Eiendom er i dag organisert under morselskapet Brække Holding, som er eid av Pia Christin Brække Lislerud og Kristoffer Brække.

Foruten direkte investeringer i eiendom har vi ønsket å utvikle og satse på verdikjeden som er tilknyttet utvikling og forvaltning av næringseiendom.

Konsernet består derfor i dag av flere selskaper som skal bidra til å kunne gi vår kjernevirksomhet (investering i eiendom) synergier i form av tett tilknytning til kompetanse innenfor flere fagfelt, som er direkte tilknyttet eiendomsforvaltning og utvikling.

selskapets logo