Brække Eiendom AS, ansatte

Vår historie

Fra gulvlister til 200.000 kvm næringseiendom på litt under 30 år.

Kvadratmeter eiendom

180.000

Leietakere

260

Eiendom under utvikling

20.000

1987

Bygging av Syretårnet 41 og etablering av Gulv og Listespesialisten

Stein Erik Brække etablerer Listespesialisten i 1984, og bygger Syretårnet 41 i 1987.

1991

Gulv og Listespesialisten selges til IBG, Syretårnet 41 selges og Guldlisten 20 kjøpes

Guldlisten 20 er Brække Eiendom sin første eiendomsinvestering.

1992

PKS Interiør etableres og flytter til Kobbervikdalen

PKS Interiør etablert av Stein Erik Brække med partnere. PKS ble på tidlig 2000-tallet solgt til partnerne i selskapet.

1999

Kjøp av Tangen Næringspark

I 1999 kjøpte Stein Erik Brække, sammen med partnerne i PKS, gamle Drammen Jernstøperi av Linstow Norge.

Dette ble for alvor starten på eiendomsvirksomheten som i dag er Brække Holding med datterselskaper.

Stein Erik Brække kjøper ut partnerne i Drammen Jernstøperi/Tangen Næringspark tidlig på 2000-tallet.

Tangen Næringspark, Støperigt. 7, drammen jernstøperi, næringseiendom, Brække Eiendom AS
2005

Kjøp av Star Næringspark, og etablering av forvaltningsselskapet Brække Eiendom

Frem til 2005 ble det foretatt flere eiendomsinvesteringer, og porteføljen vokste til ca. 30.000 kvadratmeter.

I 2004 startet Kristoffer Brække i selskapet, og etablerte i 2005 Brække Eiendom som et forvaltningsselskap for eiendommer hel- og deleid av investeringsselskapet Brække Holding.

Kristoffer Brække var daglig leder i Brække Eiendom fra 2006 til 2018. I samme periode ble det foretatt ytterligere eiendomsinvesteringer i heleide eiendommer, men også gjennom partnereide investeringsselskaper.


2010

BGM Eiendom etableres

BGM Eiendom etableres sammen med medinvestorer, og Ringeriksveien 16 kjøpes som første investering i selskapet samme år.

BGM gjør i årene som kommer flere kjøp og salg, og det bygges en portefølje av lager og kombinasjonseiendom over de neste årene som er i tråd med strategien for selskapet.

2018

Brække Utvikling etableres

Kristoffer Brække etablerer selskapet og flytter selv fokus fra forvaltning til utvikling.

Selskapet får ansvaret for nye prosjekter, transaksjoner og den generelle utviklingen av konsernet.