200.000 kvm næringseiendom

Næringseiendom

Vi jobber for å bli ledende innen eiendoms- og næringsutvikling, og samtidig være den foretrukne eiendomsforvalter og utleier i de regionene vi opererer i.