Tangen Næringspark, Støperigt. 7, drammen jernstøperi, næringseiendom, Brække Eiendom AS

Tangen Næringspark

Oppussing og utbygging av Tangen Næringspark

Tangen Næringspark ble renovert og utvidet i 2013

Status

Sluttførte

Ferdigstilt

2013

Sted

Tangen Næringspark - Støperigata 7

  • Tangen Næringspark, Støperigt. 7, drammen jernstøperi, næringseiendom, Brække Eiendom AS
  • Tangen Næringspark, Støperigt. 7, drammen jernstøperi, næringseiendom, Brække Eiendom AS

Velkjente Tangen Næringspark ble renovert i forbindelse med forlengelse av den da eksisterende avtalen med Holship. Lokalene ble tilpasset og oppgradert etter leietakerens behov og ønske.

I tillegg til oppussingen av det eksisterende bygget, ble det også gjort en utvidelse med ca. 4.000 kvm.

 

Prosjektet ble ferdigstilt slutten av 2013.